Liite:Verbitaivutus/suomi/rikkoa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo riko-
vahva vokaalivartalo rikko-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä rikon en riko minä olen rikkonut en ole rikkonut
sinä rikot et riko sinä olet rikkonut et ole rikkonut
hän rikkoo ei riko hän on rikkonut ei ole rikkonut
me rikomme emme riko me olemme rikkoneet emme ole rikkoneet
te
Te
rikotte
-"-
ette riko
-"-
te
Te
olette rikkoneet
olette rikkonut
ette ole rikkoneet
ette ole rikkonut
he rikkovat eivät riko he ovat rikkoneet eivät ole rikkoneet
passiivi rikotaan ei rikota passiivi on rikottu ei ole rikottu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä rikoin en rikkonut minä olin rikkonut en ollut rikkonut
sinä rikoit et rikkonut sinä olit rikkonut et ollut rikkonut
hän rikkoi ei rikkonut hän oli rikkonut ei ollut rikkonut
me rikoimme emme rikkoneet me olimme rikkoneet emme olleet rikkoneet
te
Te
rikoitte
-"-
ette rikkoneet
ette rikkonut
te
Te
olitte rikkoneet
olitte rikkonut
ette olleet rikkoneet
ette olleet rikkonut
he rikkoivat eivät rikkoneet he olivat rikkoneet eivät olleet rikkoneet
passiivi rikottiin ei rikottu passiivi oli rikottu ei ollut rikottu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä rikkoisin en rikkoisi minä olisin rikkonut en olisi rikkonut
sinä rikkoisit et rikkoisi sinä olisit rikkonut et olisi rikkonut
hän rikkoisi ei rikkoisi hän olisi rikkonut ei olisi rikkonut
me rikkoisimme emme rikkoisi me olisimme rikkoneet emme olisi rikkoneet
te
Te
rikkoisitte
-"-
ette rikkoisi
-"-
te
Te
olisitte rikkoneet
olisitte rikkonut
ette olisi rikkoneet
ette olisi rikkonut
he rikkoisivat eivät rikkoisi he olisivat rikkoneet eivät olisi rikkoneet
passiivi rikottaisiin ei rikottaisi passiivi olisi rikottu ei olisi rikottu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä rikkonen en rikkone minä lienen rikkonut en liene rikkonut
sinä rikkonet et rikkone sinä lienet rikkonut et liene rikkonut
hän rikkonee ei rikkone hän lienee rikkonut ei liene rikkonut
me rikkonemme emme rikkone me lienemme rikkoneet emme liene rikkoneet
te
Te
rikkonette
-"-
ette rikkone
-"-
te
Te
lienette rikkoneet
lienette rikkonut
ette liene rikkoneet
ette liene rikkonut
he rikkonevat eivät rikkone he lienevät rikkoneet eivät liene rikkoneet
passiivi rikottaneen ei rikottane passiivi lienee rikottu ei liene rikottu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä riko älä riko sinä
hän rikkokoon älköön rikkoko hän olkoon rikkonut älköön olko rikkonut
me rikkokaamme älkäämme rikkoko me
te
Te
rikkokaa
-"-
älkää rikkoko
-"-
te
Te
he rikkokoot älkööt rikkoko he olkoot rikkoneet älkööt olko rikkoneet
passiivi rikottakoon älköön rikottako passiivi olkoon rikottu älköön olko rikottu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. rikkoa preesens rikkova rikottava
pitkä 1. rikkoakseen1 perfekti rikkonut rikottu
2. inessiivi rikkoessa2 rikottaessa agentti rikkoma4
instruktiivi rikkoen kielteinen agentti rikkomaton
3. inessiivi rikkomassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi rikkomasta
illatiivi rikkomaan
adessiivi rikkomalla
abessiivi rikkomatta
instruktiivi rikkoman rikottaman
4. rikkominen
5 rikkomaisillaan3