Liite:Verbitaivutus/suomi/suoda

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo suo-
vahva vokaalivartalo suo-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suon en suo minä olen suonut en ole suonut
sinä suot et suo sinä olet suonut et ole suonut
hän suo ei suo hän on suonut ei ole suonut
me suomme emme suo me olemme suoneet emme ole suoneet
te
Te
suotte
-"-
ette suo
-"-
te
Te
olette suoneet
olette suonut
ette ole suoneet
ette ole suonut
he suovat eivät suo he ovat suoneet eivät ole suoneet
passiivi suodaan ei suoda passiivi on suotu ei ole suotu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä soin en suonut minä olin suonut en ollut suonut
sinä soit et suonut sinä olit suonut et ollut suonut
hän soi ei suonut hän oli suonut ei ollut suonut
me soimme emme suoneet me olimme suoneet emme olleet suoneet
te
Te
soitte
-"-
ette suoneet
ette suonut
te
Te
olitte suoneet
olitte suonut
ette olleet suoneet
ette olleet suonut
he soivat eivät suoneet he olivat suoneet eivät olleet suoneet
passiivi suotiin ei suotu passiivi oli suotu ei ollut suotu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä soisin en soisi minä olisin suonut en olisi suonut
sinä soisit et soisi sinä olisit suonut et olisi suonut
hän soisi ei soisi hän olisi suonut ei olisi suonut
me soisimme emme soisi me olisimme suoneet emme olisi suoneet
te
Te
soisitte
-"-
ette soisi
-"-
te
Te
olisitte suoneet
olisitte suonut
ette olisi suoneet
ette olisi suonut
he soisivat eivät soisi he olisivat suoneet eivät olisi suoneet
passiivi suotaisiin ei suotaisi passiivi olisi suotu ei olisi suotu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suonen en suone minä lienen suonut en liene suonut
sinä suonet et suone sinä lienet suonut et liene suonut
hän suonee ei suone hän lienee suonut ei liene suonut
me suonemme emme suone me lienemme suoneet emme liene suoneet
te
Te
suonette
-"-
ette suone
-"-
te
Te
lienette suoneet
lienette suonut
ette liene suoneet
ette liene suonut
he suonevat eivät suone he lienevät suoneet eivät liene suoneet
passiivi suotaneen ei suotane passiivi lienee suotu ei liene suotu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä suo älä suo sinä
hän suokoon älköön suoko hän olkoon suonut älköön olko suonut
me suokaamme älkäämme suoko me
te
Te
suokaa
-"-
älkää suoko
-"-
te
Te
he suokoot älkööt suoko he olkoot suoneet älkööt olko suoneet
passiivi suotakoon älköön suotako passiivi olkoon suotu älköön olko suotu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. suoda preesens suova suotava
pitkä 1. suodakseen1 perfekti suonut suotu
2. inessiivi suodessa2 suotaessa agentti suoma4
instruktiivi suoden kielteinen agentti suomaton
3. inessiivi suomassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi suomasta
illatiivi suomaan
adessiivi suomalla
abessiivi suomatta
instruktiivi suoman suotaman
4. suominen
5 suomaisillaan3