Liite:Verbitaivutus/suomi/tajuta

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tajuan en tajua minä olen tajunnut en ole tajunnut
sinä tajuat et tajua sinä olet tajunnut et ole tajunnut
hän tajuaa ei tajua hän on tajunnut ei ole tajunnut
me tajuamme emme tajua me olemme tajunneet emme ole tajunneet
te
Te
tajuatte
-"-
ette tajua
-"-
te
Te
olette tajunneet
olette tajunnut
ette ole tajunneet
ette ole tajunnut
he tajuavat eivät tajua he ovat tajunneet eivät ole tajunneet
passiivi tajutaan ei tajuta passiivi on tajuttu ei ole tajuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tajusin en tajunnut minä olin tajunnut en ollut tajunnut
sinä tajusit et tajunnut sinä olit tajunnut et ollut tajunnut
hän tajusi ei tajunnut hän oli tajunnut ei ollut tajunnut
me tajusimme emme tajunneet me olimme tajunneet emme olleet tajunneet
te
Te
tajusitte
-"-
ette tajunneet
ette tajunnut
te
Te
olitte tajunneet
olitte tajunnut
ette olleet tajunneet
ette olleet tajunnut
he tajusivat eivät tajunneet he olivat tajunneet eivät olleet tajunneet
passiivi tajuttiin ei tajuttu passiivi oli tajuttu ei ollut tajuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tajuaisin
(tajuisin)
en tajuaisi
(tajuisi)
minä olisin tajunnut en olisi tajunnut
sinä tajuaisit
(tajuisit)
et tajuaisi
(tajuisi)
sinä olisit tajunnut et olisi tajunnut
hän tajuaisi
(tajuisi)
ei tajuaisi
(tajuisi)
hän olisi tajunnut ei olisi tajunnut
me tajuaisimme
(tajuisimme)
emme tajuaisi
(tajuisi)
me olisimme tajunneet emme olisi tajunneet
te
Te
tajuaisitte
(tajuisitte)
-"-
ette tajuaisi
(tajuisi)
-"-
te
Te
olisitte tajunneet
olisitte tajunnut
ette olisi tajunneet
ette olisi tajunnut
he tajuaisivat
(tajuisivat )
eivät tajuaisi
(tajuisi)
he olisivat tajunneet eivät olisi tajunneet
passiivi tajuttaisiin ei tajuttaisi passiivi olisi tajuttu ei olisi tajuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tajunnen en tajunne minä lienen tajunnut en liene tajunnut
sinä tajunnet et tajunne sinä lienet tajunnut et liene tajunnut
hän tajunnee ei tajunne hän lienee tajunnut ei liene tajunnut
me tajunnemme emme tajunne me lienemme tajunneet emme liene tajunneet
te
Te
tajunnette
-"-
ette tajunne
-"-
te
Te
lienette tajunneet
lienette tajunnut
ette liene tajunneet
ette liene tajunnut
he tajunnevat eivät tajunne he lienevät tajunneet eivät liene tajunneet
passiivi tajuttaneen ei tajuttane passiivi lienee tajuttu ei liene tajuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä tajua älä tajua sinä
hän tajutkoon älköön tajutko hän olkoon tajunnut älköön olko tajunnut
me tajutkaamme älkäämme tajutko me
te
Te
tajutkaa
-"-
älkää tajutko
-"-
te
Te
he tajutkoot älkööt tajutko he olkoot tajunneet älkööt olko tajunneet
passiivi tajuttakoon älköön tajuttako passiivi olkoon tajuttu älköön olko tajuttu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. tajuta preesens tajuava tajuttava
pitkä 1. tajutakseen1 perfekti tajunnut tajuttu
2. inessiivi tajutessa2 tajuttaessa agentti tajuama4
instruktiivi tajuten kielteinen agentti tajuamaton
3. inessiivi tajuamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi tajuamasta
illatiivi tajuamaan
adessiivi tajuamalla
abessiivi tajuamatta
instruktiivi tajuaman tajuttaman
4. nominatiivi tajuaminen
partitiivi tajuamista
5 tajuamaisillaan3