Liite:Verbitaivutus/suomi/tapahtua

  • verbi tapahtua, taivutustyyppi 52; taipuu vain kolmansissa persoonissa
Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo tapahdu-
vahva vokaalivartalo tapahtu-
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä sinä
hän tapahtuu ei tapahdu hän on tapahtunut ei ole tapahtunut
me me
te
Te
te
Te
he tapahtuvat eivät tapahdu he ovat tapahtuneet eivät ole tapahtuneet
passiivi passiivi
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä sinä
hän tapahtui ei tapahtunut hän oli tapahtunut ei ollut tapahtunut
me me
te
Te
te
Te
he tapahtuivat eivät tapahtuneet he olivat tapahtuneet eivät olleet tapahtuneet
passiivi passiivi
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä sinä
hän tapahtuisi ei tapahtuisi hän olisi tapahtunut ei olisi tapahtunut
me me
te
Te
te
Te
he tapahtuisivat eivät tapahtuisi he olisivat tapahtuneet eivät olisi tapahtuneet
passiivi passiivi
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä sinä
hän tapahtunee ei tapahtune hän lienee tapahtunut ei liene tapahtunut
me me
te
Te
te
Te
he tapahtunevat eivät tapahtune he lienevät tapahtuneet eivät liene tapahtuneet
passiivi passiivi
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä sinä
hän tapahtukoon älköön tapahtuko hän olkoon tapahtunut älköön olko tapahtunut
me me
te
Te
te
Te
he tapahtukoot älkööt tapahtuko he olkoot tapahtuneet älkööt olko tapahtuneet
passiivi passiivi

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. tapahtua preesens tapahtuva
pitkä 1. 1 perfekti tapahtunut
2. inessiivi 2 agentti 4
instruktiivi kielteinen agentti
3. inessiivi 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi
illatiivi
adessiivi
abessiivi
instruktiivi
4. nominatiivi
partitiivi
5 3