Liite:Verbitaivutus/suomi/vallita

Vartalot
vokaalivartalo vallitse-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo vallit-

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vallitsen en vallitse minä olen vallinnut en ole vallinnut
sinä vallitset et vallitse sinä olet vallinnut et ole vallinnut
hän vallitsee ei vallitse hän on vallinnut ei ole vallinnut
me vallitsemme emme vallitse me olemme vallinneet emme ole vallinneet
te
Te
vallitsette
-"-
ette vallitse
-"-
te
Te
olette vallinneet
olette vallinnut
ette ole vallinneet
ette ole vallinnut
he vallitsevat eivät vallitse he ovat vallinneet eivät ole vallinneet
passiivi vallitaan ei vallita passiivi on vallittu ei ole vallittu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vallitsin en vallinnut minä olin vallinnut en ollut vallinnut
sinä vallitsit et vallinnut sinä olit vallinnut et ollut vallinnut
hän vallitsi ei vallinnut hän oli vallinnut ei ollut vallinnut
me vallitsimme emme vallinneet me olimme vallinneet emme olleet vallinneet
te
Te
vallitsitte
-"-
ette vallinneet
ette vallinnut
te
Te
olitte vallinneet
olitte vallinnut
ette olleet vallinneet
ette olleet vallinnut
he vallitsivat eivät vallinneet he olivat vallinneet eivät olleet vallinneet
passiivi vallittiin ei vallittu passiivi oli vallittu ei ollut vallittu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vallitsisin en vallitsisi minä olisin vallinnut en olisi vallinnut
sinä vallitsisit et vallitsisi sinä olisit vallinnut et olisi vallinnut
hän vallitsisi ei vallitsisi hän olisi vallinnut ei olisi vallinnut
me vallitsisimme emme vallitsisi me olisimme vallinneet emme olisi vallinneet
te
Te
vallitsisitte
-"-
ette vallitsisi
-"-
te
Te
olisitte vallinneet
olisitte vallinnut
ette olisi vallinneet
ette olisi vallinnut
he vallitsisivat eivät vallitsisi he olisivat vallinneet eivät olisi vallinneet
passiivi vallittaisiin ei vallittaisi passiivi olisi vallittu ei olisi vallittu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vallinnen en vallinne minä lienen vallinnut en liene vallinnut
sinä vallinnet et vallinne sinä lienet vallinnut et liene vallinnut
hän vallinnee ei vallinne hän lienee vallinnut ei liene vallinnut
me vallinnemme emme vallinne me lienemme vallinneet emme liene vallinneet
te
Te
vallinnette
-"-
ette vallinne
-"-
te
Te
lienette vallinneet
lienette vallinnut
ette liene vallinneet
ette liene vallinnut
he vallinnevat eivät vallinne he lienevät vallinneet eivät liene vallinneet
passiivi vallittaneen ei vallittane passiivi lienee vallittu ei liene vallittu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä vallitse älä vallitse sinä
hän vallitkoon älköön vallitko hän olkoon vallinnut älköön olko vallinnut
me vallitkaamme älkäämme vallitko me
te
Te
vallitkaa
-"-
älkää vallitko
-"-
te
Te
he vallitkoot älkööt vallitko he olkoot vallinneet älkööt olko vallinneet
passiivi vallittakoon älköön vallittako passiivi olkoon vallittu älköön olko vallittu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. vallita preesens vallitseva vallittava
pitkä 1. vallitakseen1 perfekti vallinnut vallittu
2. inessiivi vallitessa2 vallittaessa agentti vallitsema4
instruktiivi valliten kielteinen agentti vallitsematon
3. inessiivi vallitsemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi vallitsemasta
illatiivi vallitsemaan
adessiivi vallitsemalla
abessiivi vallitsematta
instruktiivi vallitseman vallittaman
4. nominatiivi vallitseminen
partitiivi vallitsemista
5 vallitsemaisillaan3