Liite:Verbitaivutus/suomi/irrottaa

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä irrotan en irrota minä olen irrottanut en ole irrottanut
sinä irrotat et irrota sinä olet irrottanut et ole irrottanut
hän irrottaa ei irrota hän on irrottanut ei ole irrottanut
me irrotamme emme irrota me olemme irrottaneet emme ole irrottaneet
te
Te
irrotatte
-"-
ette irrota
-"-
te
Te
olette irrottaneet
olette irrottanut
ette ole irrottaneet
ette ole irrottanut
he irrottavat eivät irrota he ovat irrottaneet eivät ole irrottaneet
passiivi irrotetaan ei irroteta passiivi on irrotettu ei ole irrotettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä irrotin en irrottanut minä olin irrottanut en ollut irrottanut
sinä irrotit et irrottanut sinä olit irrottanut et ollut irrottanut
hän irrotti ei irrottanut hän oli irrottanut ei ollut irrottanut
me irrotimme emme irrottaneet me olimme irrottaneet emme olleet irrottaneet
te
Te
irrotitte
-"-
ette irrottaneet
ette irrottanut
te
Te
olitte irrottaneet
olitte irrottanut
ette olleet irrottaneet
ette olleet irrottanut
he irrottivat eivät irrottaneet he olivat irrottaneet eivät olleet irrottaneet
passiivi irrotettiin ei irrotettu passiivi oli irrotettu ei ollut irrotettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä irrottaisin en irrottaisi minä olisin irrottanut en olisi irrottanut
sinä irrottaisit et irrottaisi sinä olisit irrottanut et olisi irrottanut
hän irrottaisi ei irrottaisi hän olisi irrottanut ei olisi irrottanut
me irrottaisimme emme irrottaisi me olisimme irrottaneet emme olisi irrottaneet
te
Te
irrottaisitte
-"-
ette irrottaisi
-"-
te
Te
olisitte irrottaneet
olisitte irrottanut
ette olisi irrottaneet
ette olisi irrottanut
he irrottaisivat eivät irrottaisi he olisivat irrottaneet eivät olisi irrottaneet
passiivi irrotettaisiin ei irrotettaisi passiivi olisi irrotettu ei olisi irrotettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä irrottanen en irrottane minä lienen irrottanut en liene irrottanut
sinä irrottanet et irrottane sinä lienet irrottanut et liene irrottanut
hän irrottanee ei irrottane hän lienee irrottanut ei liene irrottanut
me irrottanemme emme irrottane me lienemme irrottaneet emme liene irrottaneet
te
Te
irrottanette
-"-
ette irrottane
-"-
te
Te
lienette irrottaneet
lienette irrottanut
ette liene irrottaneet
ette liene irrottanut
he irrottanevat eivät irrottane he lienevät irrottaneet eivät liene irrottaneet
passiivi irrotettaneen ei irrotettane passiivi lienee irrotettu ei liene irrotettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä irrota älä irrota sinä
hän irrottakoon älköön irrottako hän olkoon irrottanut älköön olko irrottanut
me irrottakaamme älkäämme irrottako me
te
Te
irrottakaa
-"-
älkää irrottako
-"-
te
Te
he irrottakoot älkööt irrottako he olkoot irrottaneet älkööt olko irrottaneet
passiivi irrotettakoon älköön irrotettako passiivi olkoon irrotettu älköön olko irrotettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. irrottaa preesens irrottava irrotettava
pitkä 1. irrottaakseen1 perfekti irrottanut irrotettu
2. inessiivi irrottaessa2 irrotettaessa agentti irrottama4
instruktiivi irrottaen kielteinen agentti irrottamaton
3. inessiivi irrottamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi irrottamasta
illatiivi irrottamaan
adessiivi irrottamalla
abessiivi irrottamatta
instruktiivi irrottaman irrotettaman
4. nominatiivi irrottaminen
partitiivi irrottamista
5 irrottamaisillaan3