Liite:Verbitaivutus/suomi/leikkiä

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä leikin en leiki minä olen leikkinyt en ole leikkinyt
sinä leikit et leiki sinä olet leikkinyt et ole leikkinyt
hän leikkii ei leiki hän on leikkinyt ei ole leikkinyt
me leikimme emme leiki me olemme leikkineet emme ole leikkineet
te
Te
leikitte
-"-
ette leiki
-"-
te
Te
olette leikkineet
olette leikkinyt
ette ole leikkineet
ette ole leikkinyt
he leikkivät eivät leiki he ovat leikkineet eivät ole leikkineet
passiivi leikitään ei leikitä passiivi on leikitty ei ole leikitty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä leikin en leikkinyt minä olin leikkinyt en ollut leikkinyt
sinä leikit et leikkinyt sinä olit leikkinyt et ollut leikkinyt
hän leikki ei leikkinyt hän oli leikkinyt ei ollut leikkinyt
me leikimme emme leikkineet me olimme leikkineet emme olleet leikkineet
te
Te
leikitte
-"-
ette leikkineet
ette leikkinyt
te
Te
olitte leikkineet
olitte leikkinyt
ette olleet leikkineet
ette olleet leikkinyt
he leikkivät eivät leikkineet he olivat leikkineet eivät olleet leikkineet
passiivi leikittiin ei leikitty passiivi oli leikitty ei ollut leikitty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä leikkisin en leikkisi minä olisin leikkinyt en olisi leikkinyt
sinä leikkisit et leikkisi sinä olisit leikkinyt et olisi leikkinyt
hän leikkisi ei leikkisi hän olisi leikkinyt ei olisi leikkinyt
me leikkisimme emme leikkisi me olisimme leikkineet emme olisi leikkineet
te
Te
leikkisitte
-"-
ette leikkisi
-"-
te
Te
olisitte leikkineet
olisitte leikkinyt
ette olisi leikkineet
ette olisi leikkinyt
he leikkisivät eivät leikkisi he olisivat leikkineet eivät olisi leikkineet
passiivi leikittäisiin ei leikittäisi passiivi olisi leikitty ei olisi leikitty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä leikkinen en leikkine minä lienen leikkinyt en liene leikkinyt
sinä leikkinet et leikkine sinä lienet leikkinyt et liene leikkinyt
hän leikkinee ei leikkine hän lienee leikkinyt ei liene leikkinyt
me leikkinemme emme leikkine me lienemme leikkineet emme liene leikkineet
te
Te
leikkinette
-"-
ette leikkine
-"-
te
Te
lienette leikkineet
lienette leikkinyt
ette liene leikkineet
ette liene leikkinyt
he leikkinevät eivät leikkine he lienevät leikkineet eivät liene leikkineet
passiivi leikittäneen ei leikittäne passiivi lienee leikitty ei liene leikitty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä leiki älä leiki sinä
hän leikkiköön älköön leikkikö hän olkoon leikkinyt älköön olko leikkinyt
me leikkikäämme älkäämme leikkikö me
te
Te
leikkikää
-"-
älkää leikkikö
-"-
te
Te
he leikkikööt älkööt leikkikö he olkoot leikkineet älkööt olko leikkineet
passiivi leikittäköön älköön leikittäkö passiivi olkoon leikitty älköön olko leikitty

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. leikkiä preesens leikkivä leikittävä
pitkä 1. leikkiäkseen1 perfekti leikkinyt leikitty
2. inessiivi leikkiessä2 leikittäessä agentti leikkimä4
instruktiivi leikkien kielteinen agentti leikkimätön
3. inessiivi leikkimässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi leikkimästä
illatiivi leikkimään
adessiivi leikkimällä
abessiivi leikkimättä
instruktiivi leikkimän leikittämän
4. nominatiivi leikkiminen
partitiivi leikkimistä
5 leikkimäisillään3