Liite:Verbitaivutus/suomi/murskata

Vartalot
vokaalivartalo murskaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo murskat-

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä murskaan en murskaa minä olen murskannut en ole murskannut
sinä murskaat et murskaa sinä olet murskannut et ole murskannut
hän murskaa ei murskaa hän on murskannut ei ole murskannut
me murskaamme emme murskaa me olemme murskanneet emme ole murskanneet
te
Te
murskaatte
-"-
ette murskaa
-"-
te
Te
olette murskanneet
olette murskannut
ette ole murskanneet
ette ole murskannut
he murskaavat eivät murskaa he ovat murskanneet eivät ole murskanneet
passiivi murskataan ei murskata passiivi on murskattu ei ole murskattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä murskasin en murskannut minä olin murskannut en ollut murskannut
sinä murskasit et murskannut sinä olit murskannut et ollut murskannut
hän murskasi ei murskannut hän oli murskannut ei ollut murskannut
me murskasimme emme murskanneet me olimme murskanneet emme olleet murskanneet
te
Te
murskasitte
-"-
ette murskanneet
ette murskannut
te
Te
olitte murskanneet
olitte murskannut
ette olleet murskanneet
ette olleet murskannut
he murskasivat eivät murskanneet he olivat murskanneet eivät olleet murskanneet
passiivi murskattiin ei murskattu passiivi oli murskattu ei ollut murskattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä murskaisin en murskaisi minä olisin murskannut en olisi murskannut
sinä murskaisit et murskaisi sinä olisit murskannut et olisi murskannut
hän murskaisi ei murskaisi hän olisi murskannut ei olisi murskannut
me murskaisimme emme murskaisi me olisimme murskanneet emme olisi murskanneet
te
Te
murskaisitte
-"-
ette murskaisi
-"-
te
Te
olisitte murskanneet
olisitte murskannut
ette olisi murskanneet
ette olisi murskannut
he murskaisivat eivät murskaisi he olisivat murskanneet eivät olisi murskanneet
passiivi murskattaisiin ei murskattaisi passiivi olisi murskattu ei olisi murskattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä murskannen en murskanne minä lienen murskannut en liene murskannut
sinä murskannet et murskanne sinä lienet murskannut et liene murskannut
hän murskannee ei murskanne hän lienee murskannut ei liene murskannut
me murskannemme emme murskanne me lienemme murskanneet emme liene murskanneet
te
Te
murskannette
-"-
ette murskanne
-"-
te
Te
lienette murskanneet
lienette murskannut
ette liene murskanneet
ette liene murskannut
he murskannevat eivät murskanne he lienevät murskanneet eivät liene murskanneet
passiivi murskattaneen ei murskattane passiivi lienee murskattu ei liene murskattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä murskaa älä murskaa sinä
hän murskatkoon älköön murskatko hän olkoon murskannut älköön olko murskannut
me murskatkaamme älkäämme murskatko me
te
Te
murskatkaa
-"-
älkää murskatko
-"-
te
Te
he murskatkoot älkööt murskatko he olkoot murskanneet älkööt olko murskanneet
passiivi murskattakoon älköön murskattako passiivi olkoon murskattu älköön olko murskattu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. murskata preesens murskaava murskattava
pitkä 1. murskatakseen1 perfekti murskannut murskattu
2. inessiivi murskatessa2 murskattaessa agentti murskaama4
instruktiivi murskaten kielteinen agentti murskaamaton
3. inessiivi murskaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi murskaamasta
illatiivi murskaamaan
adessiivi murskaamalla
abessiivi murskaamatta
instruktiivi murskaaman murskattaman
4. nominatiivi murskaaminen
partitiivi murskaamista
5 murskaamaisillaan3