Liite:Verbitaivutus/suomi/murtua

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo murru-
vahva vokaalivartalo murtu-
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä murrun en murru minä olen murtunut en ole murtunut
sinä murrut et murru sinä olet murtunut et ole murtunut
hän murtuu ei murru hän on murtunut ei ole murtunut
me murrumme emme murru me olemme murtuneet emme ole murtuneet
te
Te
murrutte
-"-
ette murru
-"-
te
Te
olette murtuneet
olette murtunut
ette ole murtuneet
ette ole murtunut
he murtuvat eivät murru he ovat murtuneet eivät ole murtuneet
passiivi murrutaan ei murruta passiivi on murruttu ei ole murruttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä murruin en murtunut minä olin murtunut en ollut murtunut
sinä murruit et murtunut sinä olit murtunut et ollut murtunut
hän murtui ei murtunut hän oli murtunut ei ollut murtunut
me murruimme emme murtuneet me olimme murtuneet emme olleet murtuneet
te
Te
murruitte
-"-
ette murtuneet
ette murtunut
te
Te
olitte murtuneet
olitte murtunut
ette olleet murtuneet
ette olleet murtunut
he murtuivat eivät murtuneet he olivat murtuneet eivät olleet murtuneet
passiivi murruttiin ei murruttu passiivi oli murruttu ei ollut murruttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä murtuisin en murtuisi minä olisin murtunut en olisi murtunut
sinä murtuisit et murtuisi sinä olisit murtunut et olisi murtunut
hän murtuisi ei murtuisi hän olisi murtunut ei olisi murtunut
me murtuisimme emme murtuisi me olisimme murtuneet emme olisi murtuneet
te
Te
murtuisitte
-"-
ette murtuisi
-"-
te
Te
olisitte murtuneet
olisitte murtunut
ette olisi murtuneet
ette olisi murtunut
he murtuisivat eivät murtuisi he olisivat murtuneet eivät olisi murtuneet
passiivi murruttaisiin ei murruttaisi passiivi olisi murruttu ei olisi murruttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä murtunen en murtune minä lienen murtunut en liene murtunut
sinä murtunet et murtune sinä lienet murtunut et liene murtunut
hän murtunee ei murtune hän lienee murtunut ei liene murtunut
me murtunemme emme murtune me lienemme murtuneet emme liene murtuneet
te
Te
murtunette
-"-
ette murtune
-"-
te
Te
lienette murtuneet
lienette murtunut
ette liene murtuneet
ette liene murtunut
he murtunevat eivät murtune he lienevät murtuneet eivät liene murtuneet
passiivi murruttaneen ei murruttane passiivi lienee murruttu ei liene murruttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä murru älä murru sinä
hän murtukoon älköön murtuko hän olkoon murtunut älköön olko murtunut
me murtukaamme älkäämme murtuko me
te
Te
murtukaa
-"-
älkää murtuko
-"-
te
Te
he murtukoot älkööt murtuko he olkoot murtuneet älkööt olko murtuneet
passiivi murruttakoon älköön murruttako passiivi olkoon murruttu älköön olko murruttu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. murtua preesens murtuva murruttava
pitkä 1. murtuakseen1 perfekti murtunut murruttu
2. inessiivi murtuessa2 murruttaessa agentti murtuma4
instruktiivi murtuen kielteinen agentti murtumaton
3. inessiivi murtumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi murtumasta
illatiivi murtumaan
adessiivi murtumalla
abessiivi murtumatta
instruktiivi murtuman murruttaman
4. nominatiivi murtuminen
partitiivi murtumista
5 murtumaisillaan3