Liite:Verbitaivutus/suomi/ottaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo ota-
vahva vokaalivartalo otta-
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä otan en ota minä olen ottanut en ole ottanut
sinä otat et ota sinä olet ottanut et ole ottanut
hän ottaa ei ota hän on ottanut ei ole ottanut
me otamme emme ota me olemme ottaneet emme ole ottaneet
te
Te
otatte
-"-
ette ota
-"-
te
Te
olette ottaneet
olette ottanut
ette ole ottaneet
ette ole ottanut
he ottavat eivät ota he ovat ottaneet eivät ole ottaneet
passiivi otetaan ei oteta passiivi on otettu ei ole otettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä otin en ottanut minä olin ottanut en ollut ottanut
sinä otit et ottanut sinä olit ottanut et ollut ottanut
hän otti ei ottanut hän oli ottanut ei ollut ottanut
me otimme emme ottaneet me olimme ottaneet emme olleet ottaneet
te
Te
otitte
-"-
ette ottaneet
ette ottanut
te
Te
olitte ottaneet
olitte ottanut
ette olleet ottaneet
ette olleet ottanut
he ottivat eivät ottaneet he olivat ottaneet eivät olleet ottaneet
passiivi otettiin ei otettu passiivi oli otettu ei ollut otettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ottaisin en ottaisi minä olisin ottanut en olisi ottanut
sinä ottaisit et ottaisi sinä olisit ottanut et olisi ottanut
hän ottaisi ei ottaisi hän olisi ottanut ei olisi ottanut
me ottaisimme emme ottaisi me olisimme ottaneet emme olisi ottaneet
te
Te
ottaisitte
-"-
ette ottaisi
-"-
te
Te
olisitte ottaneet
olisitte ottanut
ette olisi ottaneet
ette olisi ottanut
he ottaisivat eivät ottaisi he olisivat ottaneet eivät olisi ottaneet
passiivi otettaisiin ei otettaisi passiivi olisi otettu ei olisi otettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ottanen en ottane minä lienen ottanut en liene ottanut
sinä ottanet et ottane sinä lienet ottanut et liene ottanut
hän ottanee ei ottane hän lienee ottanut ei liene ottanut
me ottanemme emme ottane me lienemme ottaneet emme liene ottaneet
te
Te
ottanette
-"-
ette ottane
-"-
te
Te
lienette ottaneet
lienette ottanut
ette liene ottaneet
ette liene ottanut
he ottanevat eivät ottane he lienevät ottaneet eivät liene ottaneet
passiivi otettaneen ei otettane passiivi lienee otettu ei liene otettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä ota älä ota sinä
hän ottakoon älköön ottako hän olkoon ottanut älköön olko ottanut
me ottakaamme älkäämme ottako me
te
Te
ottakaa
-"-
älkää ottako
-"-
te
Te
he ottakoot älkööt ottako he olkoot ottaneet älkööt olko ottaneet
passiivi otettakoon älköön otettako passiivi olkoon otettu älköön olko otettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. ottaa preesens ottava otettava
pitkä 1. ottaakseen1 perfekti ottanut otettu
2. inessiivi ottaessa2 otettaessa agentti ottama4
instruktiivi ottaen kielteinen agentti ottamaton
3. inessiivi ottamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi ottamasta
illatiivi ottamaan
adessiivi ottamalla
abessiivi ottamatta
instruktiivi ottaman otettaman
4. nominatiivi ottaminen
partitiivi ottamista
5 ottamaisillaan3