Liite:Verbitaivutus/suomi/vilkkua

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vilkun en vilku minä olen vilkkunut en ole vilkkunut
sinä vilkut et vilku sinä olet vilkkunut et ole vilkkunut
hän vilkkuu ei vilku hän on vilkkunut ei ole vilkkunut
me vilkumme emme vilku me olemme vilkkuneet emme ole vilkkuneet
te
Te
vilkutte
-"-
ette vilku
-"-
te
Te
olette vilkkuneet
olette vilkkunut
ette ole vilkkuneet
ette ole vilkkunut
he vilkkuvat eivät vilku he ovat vilkkuneet eivät ole vilkkuneet
passiivi vilkutaan ei vilkuta passiivi on vilkuttu ei ole vilkuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vilkuin en vilkkunut minä olin vilkkunut en ollut vilkkunut
sinä vilkuit et vilkkunut sinä olit vilkkunut et ollut vilkkunut
hän vilkkui ei vilkkunut hän oli vilkkunut ei ollut vilkkunut
me vilkuimme emme vilkkuneet me olimme vilkkuneet emme olleet vilkkuneet
te
Te
vilkuitte
-"-
ette vilkkuneet
ette vilkkunut
te
Te
olitte vilkkuneet
olitte vilkkunut
ette olleet vilkkuneet
ette olleet vilkkunut
he vilkkuivat eivät vilkkuneet he olivat vilkkuneet eivät olleet vilkkuneet
passiivi vilkuttiin ei vilkuttu passiivi oli vilkuttu ei ollut vilkuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vilkkuisin en vilkkuisi minä olisin vilkkunut en olisi vilkkunut
sinä vilkkuisit et vilkkuisi sinä olisit vilkkunut et olisi vilkkunut
hän vilkkuisi ei vilkkuisi hän olisi vilkkunut ei olisi vilkkunut
me vilkkuisimme emme vilkkuisi me olisimme vilkkuneet emme olisi vilkkuneet
te
Te
vilkkuisitte
-"-
ette vilkkuisi
-"-
te
Te
olisitte vilkkuneet
olisitte vilkkunut
ette olisi vilkkuneet
ette olisi vilkkunut
he vilkkuisivat eivät vilkkuisi he olisivat vilkkuneet eivät olisi vilkkuneet
passiivi vilkuttaisiin ei vilkuttaisi passiivi olisi vilkuttu ei olisi vilkuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vilkkunen en vilkkune minä lienen vilkkunut en liene vilkkunut
sinä vilkkunet et vilkkune sinä lienet vilkkunut et liene vilkkunut
hän vilkkunee ei vilkkune hän lienee vilkkunut ei liene vilkkunut
me vilkkunemme emme vilkkune me lienemme vilkkuneet emme liene vilkkuneet
te
Te
vilkkunette
-"-
ette vilkkune
-"-
te
Te
lienette vilkkuneet
lienette vilkkunut
ette liene vilkkuneet
ette liene vilkkunut
he vilkkunevat eivät vilkkune he lienevät vilkkuneet eivät liene vilkkuneet
passiivi vilkuttaneen ei vilkuttane passiivi lienee vilkuttu ei liene vilkuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä vilku älä vilku sinä
hän vilkkukoon älköön vilkkuko hän olkoon vilkkunut älköön olko vilkkunut
me vilkkukaamme älkäämme vilkkuko me
te
Te
vilkkukaa
-"-
älkää vilkkuko
-"-
te
Te
he vilkkukoot älkööt vilkkuko he olkoot vilkkuneet älkööt olko vilkkuneet
passiivi vilkuttakoon älköön vilkuttako passiivi olkoon vilkuttu älköön olko vilkuttu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. vilkkua preesens vilkkuva vilkuttava
pitkä 1. vilkkuakseen1 perfekti vilkkunut vilkuttu
2. inessiivi vilkkuessa2 vilkuttaessa agentti vilkkuma4
instruktiivi vilkkuen kielteinen agentti vilkkumaton
3. inessiivi vilkkumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi vilkkumasta
illatiivi vilkkumaan
adessiivi vilkkumalla
abessiivi vilkkumatta
instruktiivi vilkkuman vilkuttaman
4. nominatiivi vilkkuminen
partitiivi vilkkumista
5 vilkkumaisillaan3