Liite:Verbitaivutus/suomi/kertoa

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kerron en kerro minä olen kertonut en ole kertonut
sinä kerrot et kerro sinä olet kertonut et ole kertonut
hän kertoo ei kerro hän on kertonut ei ole kertonut
me kerromme emme kerro me olemme kertoneet emme ole kertoneet
te
Te
kerrotte
-"-
ette kerro
-"-
te
Te
olette kertoneet
olette kertonut
ette ole kertoneet
ette ole kertonut
he kertovat eivät kerro he ovat kertoneet eivät ole kertoneet
passiivi kerrotaan ei kerrota passiivi on kerrottu ei ole kerrottu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kerroin en kertonut minä olin kertonut en ollut kertonut
sinä kerroit et kertonut sinä olit kertonut et ollut kertonut
hän kertoi ei kertonut hän oli kertonut ei ollut kertonut
me kerroimme emme kertoneet me olimme kertoneet emme olleet kertoneet
te
Te
kerroitte
-"-
ette kertoneet
ette kertonut
te
Te
olitte kertoneet
olitte kertonut
ette olleet kertoneet
ette olleet kertonut
he kertoivat eivät kertoneet he olivat kertoneet eivät olleet kertoneet
passiivi kerrottiin ei kerrottu passiivi oli kerrottu ei ollut kerrottu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kertoisin en kertoisi minä olisin kertonut en olisi kertonut
sinä kertoisit et kertoisi sinä olisit kertonut et olisi kertonut
hän kertoisi ei kertoisi hän olisi kertonut ei olisi kertonut
me kertoisimme emme kertoisi me olisimme kertoneet emme olisi kertoneet
te
Te
kertoisitte
-"-
ette kertoisi
-"-
te
Te
olisitte kertoneet
olisitte kertonut
ette olisi kertoneet
ette olisi kertonut
he kertoisivat eivät kertoisi he olisivat kertoneet eivät olisi kertoneet
passiivi kerrottaisiin ei kerrottaisi passiivi olisi kerrottu ei olisi kerrottu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kertonen en kertone minä lienen kertonut en liene kertonut
sinä kertonet et kertone sinä lienet kertonut et liene kertonut
hän kertonee ei kertone hän lienee kertonut ei liene kertonut
me kertonemme emme kertone me lienemme kertoneet emme liene kertoneet
te
Te
kertonette
-"-
ette kertone
-"-
te
Te
lienette kertoneet
lienette kertonut
ette liene kertoneet
ette liene kertonut
he kertonevat eivät kertone he lienevät kertoneet eivät liene kertoneet
passiivi kerrottaneen ei kerrottane passiivi lienee kerrottu ei liene kerrottu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kerro älä kerro sinä
hän kertokoon älköön kertoko hän olkoon kertonut älköön olko kertonut
me kertokaamme älkäämme kertoko me
te
Te
kertokaa
-"-
älkää kertoko
-"-
te
Te
he kertokoot älkööt kertoko he olkoot kertoneet älkööt olko kertoneet
passiivi kerrottakoon älköön kerrottako passiivi olkoon kerrottu älköön olko kerrottu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kertoa preesens kertova kerrottava
pitkä 1. kertoakseen1 perfekti kertonut kerrottu
2. inessiivi kertoessa2 kerrottaessa agentti kertoma4
instruktiivi kertoen kielteinen agentti kertomaton
3. inessiivi kertomassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kertomasta
illatiivi kertomaan
adessiivi kertomalla
abessiivi kertomatta
instruktiivi kertoman kerrottaman
4. nominatiivi kertominen
partitiivi kertomista
5 kertomaisillaan3