EnglantiMuokkaa

VerbiMuokkaa

Taivutus
ind. prees. y. 3. p. oxidizes
part. prees. oxidizing
imp. & part. perf. oxidized

oxidize

  1. amerikkalainen ja oxfordilainen kirjoitusasu sanasta oxidise