Liite:Verbitaivutus/suomi/elää

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä elän en elä minä olen elänyt en ole elänyt
sinä elät et elä sinä olet elänyt et ole elänyt
hän elää ei elä hän on elänyt ei ole elänyt
me elämme emme elä me olemme eläneet emme ole eläneet
te
Te
elätte
-"-
ette elä
-"-
te
Te
olette eläneet
olette elänyt
ette ole eläneet
ette ole elänyt
he elävät eivät elä he ovat eläneet eivät ole eläneet
passiivi eletään ei eletä passiivi on eletty ei ole eletty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä elin en elänyt minä olin elänyt en ollut elänyt
sinä elit et elänyt sinä olit elänyt et ollut elänyt
hän eli ei elänyt hän oli elänyt ei ollut elänyt
me elimme emme eläneet me olimme eläneet emme olleet eläneet
te
Te
elitte
-"-
ette eläneet
ette elänyt
te
Te
olitte eläneet
olitte elänyt
ette olleet eläneet
ette olleet elänyt
he elivät eivät eläneet he olivat eläneet eivät olleet eläneet
passiivi elettiin ei eletty passiivi oli eletty ei ollut eletty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä eläisin en eläisi minä olisin elänyt en olisi elänyt
sinä eläisit et eläisi sinä olisit elänyt et olisi elänyt
hän eläisi ei eläisi hän olisi elänyt ei olisi elänyt
me eläisimme emme eläisi me olisimme eläneet emme olisi eläneet
te
Te
eläisitte
-"-
ette eläisi
-"-
te
Te
olisitte eläneet
olisitte elänyt
ette olisi eläneet
ette olisi elänyt
he eläisivät eivät eläisi he olisivat eläneet eivät olisi eläneet
passiivi elettäisiin ei elettäisi passiivi olisi eletty ei olisi eletty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä elänen en eläne minä lienen elänyt en liene elänyt
sinä elänet et eläne sinä lienet elänyt et liene elänyt
hän elänee ei eläne hän lienee elänyt ei liene elänyt
me elänemme emme eläne me lienemme eläneet emme liene eläneet
te
Te
elänette
-"-
ette eläne
-"-
te
Te
lienette eläneet
lienette elänyt
ette liene eläneet
ette liene elänyt
he elänevät eivät eläne he lienevät eläneet eivät liene eläneet
passiivi elettäneen ei elettäne passiivi lienee eletty ei liene eletty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä elä älä elä sinä
hän eläköön älköön eläkö hän olkoon elänyt älköön olko elänyt
me eläkäämme älkäämme eläkö me
te
Te
eläkää
-"-
älkää eläkö
-"-
te
Te
he eläkööt älkööt eläkö he olkoot eläneet älkööt olko eläneet
passiivi elettäköön älköön elettäkö passiivi olkoon eletty älköön olko eletty

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. elää preesens elävä elettävä
pitkä 1. elääkseen1 perfekti elänyt eletty
2. inessiivi eläessä2 elettäessä agentti elämä4
instruktiivi eläen kielteinen agentti elämätön
3. inessiivi elämässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi elämästä
illatiivi elämään
adessiivi elämällä
abessiivi elämättä
instruktiivi elämän elettämän
4. nominatiivi eläminen
partitiivi elämistä
5 elämäisillään3