Liite:Verbitaivutus/saksa/wehtun

Nominaalimuodot
infinitiivi wehtun
partisiipin preesens wehtuend
partisiipin perfekti wehgetan
apuverbi haben
Persoonamuodot
indikatiivi
preesens imperfekti perfekti pluskvamperfekti
pers. yks. mon. pers. yks. mon. pers. yks. mon. pers. yks. mon.
1. päälauseessa: tue weh
sivulauseessa: wehtue
päälauseessa: tun weh
sivulauseessa: wehtun
1. päälauseessa: tat weh
sivulauseessa: wehtat
päälauseessa: taten weh
sivulauseessa: wehtaten
1. haben wehgetan haben wehgetan 1. hatte wehgetan hatten wehgetan
2. päälauseessa: tust weh
sivulauseessa: wehtust
päälauseessa: tut weh
sivulauseessa: wehtut
2. päälauseessa: tatest weh, tatst weh
sivulauseessa: wehtatest, wehtatst
päälauseessa: tatet weh
sivulauseessa: wehtatet
2. hast wehgetan habt wehgetan 2. hattest wehgetan hattet wehgetan
3. päälauseessa: tut weh
sivulauseessa: wehtut
päälauseessa: tun weh
sivulauseessa: wehtun
3. päälauseessa: tat weh
sivulauseessa: wehtat
päälauseessa: taten weh
sivulauseessa: wehtaten
3. hat wehgetan haben wehgetan 3. hatte wehgetan hatten wehgetan
konjunktiivi
preesens imperfekti perfekti pluskvamperfekti
pers. yks. mon. pers. yks. mon. pers. yks. mon. pers. yks. mon.
1. päälauseessa: tue weh
sivulauseessa: wehtue
päälauseessa: tuen weh
sivulauseessa: wehtuen
1. päälauseessa: täte weh
sivulauseessa: wehtäte
päälauseessa: täten weh
sivulauseessa: wehtäten
1. habe wehgetan haben wehgetan 1. hätte wehgetan hätten wehgetan
2. päälauseessa: tuest weh
sivulauseessa: wehtuest
päälauseessa: tuet weh
sivulauseessa: wehtuet
2. päälauseessa: tätest weh
sivulauseessa: wehtätest
päälauseessa: tätet weh
sivulauseessa: wehtätet
2. habest wehgetan habet wehgetan 2. hättest wehgetan hättet wehgetan
3. päälauseessa: tue weh
sivulauseessa: wehtue
päälauseessa: tuen weh
sivulauseessa: wehtuen
3. päälauseessa: täte weh
sivulauseessa: wehtäte
päälauseessa: täten weh
sivulauseessa: wehtäten
3. habe wehgetan haben wehgetan 3. hätte wehgetan hätten wehgetan
imperatiivi
pers. yks. mon.
1. tuen wir weh
2. tu(e) weh (epämuodollinen)
tuen sie weh (muodollinen)
tut weh (epämuodollinen)
tuen sie weh (muodollinen)
3. tue er/sie/es weh tuen Sie weh