Katso myös: si, Si, SI, ŝi, și, şi, ,

Suffiksi

muokkaa

-si (pudottaa pois yksikön ja monikon genetiivin -n:n, yksikön ja monikon illatiivin -n:n ja monikon nominatiivin -t:n)

 1. (possessiivinen) Substantiiviin (ja joihinkin pronomineihinkin) liitettävä takaliite, joka ilmaisee, että asia tai esine kuuluu puhuteltavalle henkilölle tai liittyy häneen esim. siten, että puhuteltava on tehnyt sen tms.:
  • (sinun) kirjasi (kirja, joka kuuluu sinulle)
  • (sinun) valaasi (partitiivi: valaa, jonka olet vannonut tai nominatiivi: valas, joka kuuluu sinulle)
 2. (possessiivinen) Liitetään genetiiviä vaativan postposition perään, kun postposition objekti on persoonapronominin sinä genetiivi sinun:
 3. (possessiivinen) Käytetään ajattelemista, uskomista, tahtoa, kertomista, väittämistä tms. ilmaisevien verbien jälkeen tulevassa, että-lauseen korvaavassa partisiippirakenteessa, kun päälauseella ja lauseenvastikkeen korvaamalla että-lauseella on sama subjekti sinä, liitetään aktiivin partisiipin preesensiin yksikön genetiiviin (juoksevan, olevan), kun partisiippirakenteen tekeminen on samanaikaista päälauseen toiminnan kanssa:
  • Sanoit tekeväsi läksyjäsi. (Sanoit, että teet läksyjäsi.)
 4. (possessiivinen) Käytetään ajattelemista, uskomista, kertomista, väittämistä tms. ilmaisevien verbien jälkeen tulevassa, että-lauseen korvaavassa partisiippirakenteessa, kun päälauseella ja lauseenvastikkeen korvaamalla että-lauseella on sama subjekti sinä, liitetään aktiivin partisiipin perfektin yksikön genetiiviin (juosseen, olleen), kun partisiippirakenteen tekeminen edeltää päälauseen toimintaa:
  • Väitit tehneesi läksyjäsi. (Väitit, että olit tehnyt läksyjäsi.)
 5. (possessiivinen) Käytetään päälauseen kanssa samanaikaista toimintaa ilmaisevassa lauseenvastikkeessa, kun päälauseella ja lauseenvastikkeen korvaamalla kun-lauseella on sama subjekti sinä, liitetään aktiivin toisen infinitiivin inessiiviin (juostessa, ollessa):
  • Tehdessäsi läksyjäsi (sinä) kuulit laukauksen ulkoa. (Kun teit läksyjäsi, kuulit laukauksen ulkoa.)
 6. (possessiivinen) Käytetään päälauseen toimintaa edeltävää toimintaa ilmaisevassa lauseenvastikkeessa, kun päälauseella ja lauseenvastikkeen korvaamalla (sitten)/sen jälkeen kun -lauseella on sama subjekti sinä, liitetään passiivin partisiipin perfektin yksikön partitiiviin (juostua, oltua):
  • Tehtyäsi läksysi (sinä) kuulit laukauksen ulkoa. (Kun olit tehnyt läksysi, kuulit laukauksen ulkoa.)
 7. (possessiivinen) Käytetään tarkoitusta ilmaisevassa, jotta-lauseen korvaavassa finaalisessa lauseenvastikkeessa, kun päälauseella ja lauseenvastikkeen korvaamalla lauseella on sama subjekti sinä, liitetään ensimmäisen infinitiivin pitkään muotoon (juostakse-, ollakse-):
  • Tehdäksesi läksysi hyvin (sinä) menit hiljaiseen huoneeseen. (Jotta tekisit/voisit tehdä läksysi hyvin, menit hiljaiseen huoneeseen.)

Käännökset

muokkaa

Liittyvät sanat

muokkaa