Katso myös: mme, Mme.

Suomi muokkaa

Suffiksi muokkaa

-mme (pudottaa pois yksikön ja monikon genetiivin -n:n, yksikön ja monikon illatiivin -n:n ja monikon nominatiivin -t:n)

 1. (possessiivinen) Substantiiviin (ja joihinkin pronomineihinkin) liitettävä takaliite, joka ilmaisee, että asia tai esine kuuluu heille, joihin puhuja kuuluu ja joista hän puhuu, tai että asia liittyy heihin, joihin puhuja kuuluu ja joista hän puhuu, esim. siten, että he, joihin puhuja kuuluu, ovat tehneet sen tms.:
  • (meidän) kirjamme (kirja, joka kuuluu meille; kirjan, joka kuuluu meille; kirjat, jotka kuuluvat meille)
  • (meidän) valaamme (partitiivi: valaa, jonka olemme vannoneet tai nominatiivi: valas, joka kuuluu meille)
 2. (possessiivinen) Liitetään genetiiviä vaativan postposition perään, kun postposition objekti on persoonapronominin me genetiivi meidän:
 3. (possessiivinen) Käytetään ajattelemista, uskomista, tahtoa, kertomista, väittämistä tms. ilmaisevien verbien jälkeen tulevassa, että-lauseen korvaavassa partisiippirakenteessa, kun päälauseella ja lauseenvastikkeen korvaamalla että-lauseella on sama subjekti me, liitetään aktiivin partisiipin preesensiin yksikön genetiiviin (juoksevan, olevan), kun partisiippirakenteen tekeminen on samanaikaista päälauseen toiminnan kanssa:
  • Sanoimme tekevämme läksyjämme. (Sanoimme, että teimme läksyjämme.)
 4. (possessiivinen) Käytetään ajattelemista, uskomista, kertomista, väittämistä tms. ilmaisevien verbien jälkeen tulevassa, että-lauseen korvaavassa partisiippirakenteessa, kun päälauseella ja lauseenvastikkeen korvaamalla että-lauseella on sama subjekti me, liitetään aktiivin partisiipin perfektin yksikön genetiiviin (juosseen, olleen), kun partisiippirakenteen tekeminen edeltää päälauseen toimintaa:
  • Väitimme tehneemme läksyjämme. (Väitimme, että olimme tehneet läksyjämme.)
 5. (possessiivinen) Käytetään päälauseen kanssa samanaikaista toimintaa ilmaisevassa lauseenvastikkeessa, kun päälauseella ja lauseenvastikkeen korvaamalla kun-lauseella on sama subjekti me, liitetään aktiivin toisen infinitiivin inessiiviin (juostessa, ollessa):
  • Tehdessämme läksyjämme (me) kuulimme laukauksen ulkoa. (Kun teimme läksyjämme, kuulimme laukauksen ulkoa.)
 6. (possessiivinen) Käytetään päälauseen toimintaa edeltävää toimintaa ilmaisevassa lauseenvastikkeessa, kun päälauseella ja lauseenvastikkeen korvaamalla (sitten)/sen jälkeen kun -lauseella on sama subjekti me, liitetään passiivin partisiipin perfektin yksikön partitiiviin (juostua, oltua):
  • Tehtyämme läksymme (me) kuulimme laukauksen ulkoa. (Kun olimme tehneet läksymme, kuulimme laukauksen ulkoa.)
 7. (possessiivinen) Käytetään tarkoitusta ilmaisevassa, jotta-lauseen korvaavassa finaalisessa lauseenvastikkeessa, kun päälauseella ja lauseenvastikkeen korvaamalla lauseella on sama subjekti me, liitetään ensimmäisen infinitiivin pitkään muotoon (juostakse-, ollakse-):
  • Tehdäksemme läksymme hyvin (me) menimme hiljaiseen huoneeseen. (Jotta tekisimme/voisimme tehdä läksymme hyvin, menimme hiljaiseen huoneeseen.)

Käännökset muokkaa

Liittyvät sanat muokkaa

Suffiksi muokkaa

-mme

 1. monikon 1. persoonan pääte

Käännökset muokkaa