Katso myös: -nne-

Suomi muokkaa

Suffiksi muokkaa

-nne (pudottaa pois yksikön ja monikon genetiivin -n:n, yksikön ja monikon illatiivin -n:n ja monikon nominatiivin -t:n)

 1. (possessiivinen) Substantiiviin (ja joihinkin pronomineihinkin) liitettävä takaliite, joka ilmaisee, että asia tai esine kuuluu puhuteltaville useille henkilöille tai kohteliaasti puhuteltavalle yhdelle henkilölle tai liittyy heihin tai häneen esim. siten, että puhuteltavat ovat tehneet/puhuteltava on tehnyt sen tms.:
  • (teidän) kirjanne (kirja, joka kuuluu teille, jonka te olette kirjoittaneet/-nut tms.)
  • (teidän) valaanne (partitiivi: valaa, jonka olette vannoneet/vannonut tai nominatiivi: valas, joka kuuluu teille)
 2. (possessiivinen) Liitetään genetiiviä vaativan postposition perään, kun postposition objekti on persoonapronominin te genetiivi teidän:
 3. (possessiivinen) Käytetään ajattelemista, uskomista, tahtoa, kertomista, väittämistä tms. ilmaisevien verbien jälkeen tulevassa, että-lauseen korvaavassa partisiippirakenteessa, kun päälauseella ja lauseenvastikkeen korvaamalla että-lauseella on sama subjekti te, liitetään aktiivin partisiipin preesensiin yksikön genetiiviin (juoksevan, olevan), kun partisiippirakenteen tekeminen on samanaikaista päälauseen toiminnan kanssa:
  • Sanoitte tekevänne läksyjänne. (Sanoitte, että teitte läksyjänne.)
 4. (possessiivinen) Käytetään ajattelemista, uskomista, kertomista, väittämistä tms. ilmaisevien verbien jälkeen tulevassa, että-lauseen korvaavassa partisiippirakenteessa, kun päälauseella ja lauseenvastikkeen korvaamalla että-lauseella on sama subjekti te, liitetään aktiivin partisiipin perfektin yksikön genetiiviin (juosseen, olleen), kun partisiippirakenteen tekeminen edeltää päälauseen toimintaa:
  • Väititte tehneenne läksyjänne. (Väititte, että olitte tehneet/tehnyt läksyjänne.)
 5. (possessiivinen) Käytetään päälauseen kanssa samanaikaista toimintaa ilmaisevassa lauseenvastikkeessa, kun päälauseella ja lauseenvastikkeen korvaamalla kun-lauseella on sama subjekti te, liitetään aktiivin toisen infinitiivin inessiiviin (juostessa, ollessa):
  • Tehdessänne läksyjänne (te) kuulitte laukauksen ulkoa. (Kun teitte läksyjänne, kuulitte laukauksen ulkoa.)
 6. (possessiivinen) Käytetään päälauseen toimintaa edeltävää toimintaa ilmaisevassa lauseenvastikkeessa, kun päälauseella ja lauseenvastikkeen korvaamalla (sitten)/sen jälkeen kun -lauseella on sama subjekti te, liitetään passiivin partisiipin perfektin yksikön partitiiviin (juostua, oltua):
  • Tehtyänne läksynne (te) kuulitte laukauksen ulkoa. (Kun olitte tehneet/tehnyt läksynne, kuulitte laukauksen ulkoa.)
 7. (possessiivinen) Käytetään tarkoitusta ilmaisevassa, jotta-lauseen korvaavassa finaalisessa lauseenvastikkeessa, kun päälauseella ja lauseenvastikkeen korvaamalla lauseella on sama subjekti te, liitetään ensimmäisen infinitiivin pitkään muotoon (juostakse-, ollakse-):
  • Tehdäksenne läksynne hyvin (te) menitte hiljaiseen huoneeseen. (Jotta tekisitte/voisitte tehdä läksynne hyvin, menitte hiljaiseen huoneeseen.)

Käännökset muokkaa

Liittyvät sanat muokkaa