Katso myös: ni, Ni, NI, , ,

Suomi muokkaa

Suffiksi muokkaa

-ni (pudottaa pois yksikön ja monikon genetiivin -n:n, yksikön ja monikon illatiivin -n:n ja monikon nominatiivin -t:n)

 1. (possessiivinen) Substantiiviin (ja joihinkin pronomineihinkin) liitettävä takaliite, joka ilmaisee, että asia tai esine kuuluu puhujalle tai liittyy häneen esim. siten, että puhuja on tehnyt sen tms.:
  • (minun) kirjani (kirja, joka kuuluu minulle)
  • (minun) valaani (partitiivi: valaa, jonka olen vannonut tai nominatiivi: valas, joka kuuluu minulle)
 2. (possessiivinen) Liitetään genetiiviä vaativan postposition perään, kun postposition objekti on persoonapronominin minä genetiivi minun:
 3. (possessiivinen) Käytetään ajattelemista, uskomista, tahtoa, kertomista, väittämistä tms. ilmaisevien verbien jälkeen tulevassa, että-lauseen korvaavassa partisiippirakenteessa, kun päälauseella ja lauseenvastikkeen korvaamalla että-lauseella on sama subjekti minä, liitetään aktiivin partisiipin preesensiin yksikön genetiiviin (juoksevan, olevan), kun partisiippirakenteen tekeminen on samanaikaista päälauseen toiminnan kanssa:
  • Sanoin tekeväni läksyjäni. (Sanoin, että tein läksyjäni.)
 4. (possessiivinen) Käytetään ajattelemista, uskomista, kertomista, väittämistä tms. ilmaisevien verbien jälkeen tulevassa, että-lauseen korvaavassa partisiippirakenteessa, kun päälauseella ja lauseenvastikkeen korvaamalla että-lauseella on sama subjekti minä, liitetään aktiivin partisiipin perfektin yksikön genetiiviin (juosseen, olleen), kun partisiippirakenteen tekeminen edeltää päälauseen toimintaa:
  • Väitin tehneeni läksyjäni. (Väitin, että olin tehnyt läksyjäni.)
 5. (possessiivinen) Käytetään päälauseen kanssa samanaikaista toimintaa ilmaisevassa lauseenvastikkeessa, kun päälauseella ja lauseenvastikkeen korvaamalla kun-lauseella on sama subjekti minä, liitetään aktiivin toisen infinitiivin inessiiviin (juostessa, ollessa):
  • Tehdessäni läksyjäni (minä) kuulin laukauksen ulkoa. (Kun tein läksyjäni, kuulin laukauksen ulkoa.)
 6. (possessiivinen) Käytetään päälauseen toimintaa edeltävää toimintaa ilmaisevassa lauseenvastikkeessa, kun päälauseella ja lauseenvastikkeen korvaamalla (sitten)/sen jälkeen kun -lauseella on sama subjekti minä, liitetään passiivin partisiipin perfektin yksikön partitiiviin (juostua, oltua):
  • Tehtyäni läksyni (minä) kuulin laukauksen ulkoa. (Kun olin tehnyt läksyni, kuulin laukauksen ulkoa.)
 7. (possessiivinen) Käytetään tarkoitusta ilmaisevassa, jotta-lauseen korvaavassa finaalisessa lauseenvastikkeessa, kun päälauseella ja lauseenvastikkeen korvaamalla lauseella on sama subjekti minä, liitetään ensimmäisen infinitiivin pitkään muotoon (juostakse-, ollakse-):
  • Tehdäkseni läksyni hyvin (minä) menin hiljaiseen huoneeseen. (Jotta tekisin/voisin tehdä läksyni hyvin, menin hiljaiseen huoneeseen.)

Käännökset muokkaa

Liittyvät sanat muokkaa

Viro muokkaa

Suffiksi muokkaa

-ni

 1. nominin terminatiivin sijapääte